Elektroniczna wersja wniosku do NCN - przypomnienie

Przypominamy, że elektroniczną wersję wniosku składanego przez Państwa do Narodowego Centrum Nauki, mogą wysyłać Państwo dopiero po otrzymaniu informacji od pracownika Biura ds. Badań Naukowych, że papierowa wersja wniosku została sprawdzona i złożone zostały pod nią niezbędne podpisy. Bez uzyskania tej informacji prosimy nie wysyłać wniosków za pomocą systemu OSF. Czytaj dalej

Przedłużony termin składania wniosków do NCN

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki, termin składania wniosków na finansowanie projektów badawczych ogłoszonych 15 marca 2012 r. został przedłużony do dnia 19 czerwca br. do godziny 23.59. Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów: Czytaj dalej

Informacje do wniosków do NCN

W celu uniknięcia błędów formalnych we wnioskach składanych przez Państwa w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, poniżej zebrane zostały najważniejsze informacje, które kierownicy projektów muszą podać, składając wniosek do NCN.

Czytaj dalej

Stypendia dla doktorantów z województwa mazowieckiego

Od 14 maja do 20 lipca br. trwa nabór wniosków na stypendia dla doktorantów w ramach programu stypendialnego, który ogłosił Samorząd Województwa Mazowieckiego. O wsparcie ubiegać mogą się doktoranci z województwa mazowieckiego, których prace badawcze przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa mazowieckiego. Czytaj dalej

Termin składania wniosków na badania

Termin składania wniosków na uzyskanie dofinansowania

  1. utrzymania potencjału badawczego,
  2. działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,
  3. publikacji naukowej,
  4. konferencji naukowej z dotacji na badania statutowe

na rok 2013 upływa dnia 15 czerwca br.

Czytaj dalej

Instrukcje przygotowania wniosków do NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków aplikacyjnych w konkursach ogłoszonych 15 marca 2012 r. Instrukcje mają ułatwić proces aplikowania oraz przygotowania poprawnych wniosków. Czytaj dalej

Formularze

W dziale "Formularze" zebrane zostały dokumenty niezbędne do wnioskowania, prowadzenia oraz rozliczania badań, publikacji oraz konferencji realizowanych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

Projekty badawcze

 

Badania naukowe

Informujemy, że zgodnie Zarządzeniem Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe, do dnia 28 lutego 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2020 r. Wnioski przyjmowane są tylko w formie papierowej w Biurze ds. Badań Naukowych - Stary Budynek ul. Czytaj dalej

Materiały szkoleniowe

Wnioski grantowe bez tajemnic

Pod pewnymi względami nauka zaczęła przypominać wolny rynek. Choć nie brakuje instytucji, które są skłonne do wyłożenia funduszy na prowadzenie badań, to w zapomnienie odchodzi już czas otrzymywania środków na badania przez każdego chętnego. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach