Granty dla doktorantów i pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach konkursów Preludium 5, Sonata 5 i Opus 5 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki doktorantom i pracownikom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznanych zostało sześć grantów o łącznej wysokości 503 367 zł. Czytaj dalej

Konkurs MSZ - współpraca z Polonią i Polakami

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r." Nabór wniosków trwa do 6 grudnia 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 25 listopada 2013 r. Budżet konkursu wynosi prawie 60 mln zł. Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Instrukcje do wniosków NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje dotyczące składania wniosków w ramach konkursów Opus 6, Sonata 6 i Preludium 6, które zostały ogłoszone 16 września 2013 r. Nabór wniosków w tych konkursach trwa do 16 grudnia 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2013 r.  Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN w 2014 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram, zgodnie z którym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2014 r. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków. Czytaj dalej

Rozliczenie badań w 2013 r.

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 października 2013 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 6, OPUS 6, SONATA 6. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 16 grudnia br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 listopada br. Czytaj dalej

MONOGRAFIE: Jesienny nabór prac

Do 20 listopada 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Jesienny nabór wniosków w NCN

Od 16 września 2013 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM 6, OPUS 6 oraz SONATA 6. Nabór wniosków będzie trwał do 16 grudnia 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w październiku. Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Zmiana godzin pracy BBN

W związku z trudnymi warunkami pracy spowodowanymi wysokimi
temperaturami powietrza decyzją Władz Uczelni w dniach 7 i 8 sierpnia 2013 r. Biuro ds. Badań Naukowych jest czynne do godziny 13:30. Czytaj dalej

Instrukcje do wniosków NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje dotyczące składania wniosków w ramach konkursów Sonata Bis 3, Maestro 5 i Harmonia 5, które zostały ogłoszone 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków w tych konkursach trwa do 16 września 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2013 r.  Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w modułach 3.1 i 3.2

Do 30 września 2013 r. można składać wnioski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduły 3.1 i 3.2, których celem jest upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych na świecie. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do  2 września 2013 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze letnich konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 16 września br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 sirerpnia br. Czytaj dalej

Newsletter Biura ds. Badań Naukowych

W celu usprawnienia komunikacji między nauczycielami akademickimi, doktorantami i studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Biurem ds. Badań Naukowych, zachęcamy Państwa do zasubskrybowania newslettera BBN. Za jego pośrednictwem otrzymają Państwo drogą mailową informację o każdym nowym wpisie na stronie www.bbn.uksw.edu.pl.

Czytaj dalej

Działalność statutowa: Umowy dla pracowników i doktorantów WPiA

Informujemy, że od 10 lipca 2013 r. do Biura ds. Badań Naukowych w celu podpisania umów w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, mogą zgłaszać się doktoranci i nauczyciele akademiccy z Wydziału Prawa i Administracji. Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach