Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCBiR: 4. konkurs polsko-turecki

Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiony został nabór wniosków w ramach 4. edycji konkursu na projekty badawcze realizowane we współpracy polsko-tureckiej. Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków trwa do 18 marca 2020 r. Pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 2 marca 2020 r. Czytaj dalej

NAWA: Harmonogram naborów wniosków w 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej harmonogramem naboru wniosków na 2020 r. W ramach zaplanowanych na najbliższych 12 miesięcy konkursów, możliwe będzie zdobycie środków m.in. na zagraniczne staże i wyjazdy badawcze. Z harmonogramem można zapoznać się, klikając w poniższy link. Czytaj dalej

LIDER XI: Nabór wniosków

Od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach jedenastej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Stanisława Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Stanisława Ulama. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska.Nabór wniosków prowadzony jest do 23 kwietnia 2020 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 10 kwietnia 2020 r. Czytaj dalej

NCBiR: Konkurs na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniach od 20 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. godz. 16:00 będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR” Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 17 lutego 2020 r. Czytaj dalej

Sonatina 4, Etiuda 8 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów ETIUDA 8 oraz. Nabór wniosków będzie trwał do 16 marca 2020 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwarych konkurs wynosi 30 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 lutego 2020 r. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 9 marca 2020 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

NAWA: Polskie Powroty - III edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach III edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 23 kwietnia 2020 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 10 kwietnia 2020 r. Czytaj dalej

Społeczna odpowiedzialność nauki - nabór wniosków

W dniach od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. (godz. 16:00) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie prowadziło nabór w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na realizację projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 25 listopada 2019 r. Czytaj dalej

Doskonała nauka - nabór wniosków

W dniach od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. (godz. 16:00) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie prowadziło nabór w ramach programu Doskonała nauka. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 25 listopada 2019 r. Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Opus 18, Preludium 18, Sonata 15, Preludium Bis 1 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 18, Preludium 18, Sonata 15, Preludium Bis 1. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 16 grudnia 2019 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2020 r.

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2020 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursie Sonata prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością są międzynarodowe konkursy. Czytaj dalej

Miniatura 3: Dr Kobyakov z grantem

Informujemy, że dr Serhiy Kobyakov z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych znalazł się wśród laureatów konkursu Miniatura 3, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Opracowanie nowej metody wytwarzania czerwonego luminoforu dla białych diod świecących na bazie tlenku cynku domieszkowanego europem"  dr Kobyakov otrzymał 36 575 zł.

Czytaj dalej

NPRH 2019: Przedłużenie terminu naboru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że przedłużony został termin naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nowy termin składania wniosków to 30 listopada 2019 r. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Czytaj dalej

NAWA: Wymiana bilateralna Chiny oraz Belgia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór w ramach bilateralnej wymiany naukowców z Chińską Republiką Ludową oraz Walonią-Brukselą (Belgia). Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski oraz Chin lub Belgii. Nabór wniosków trwa do 3 grudnia 2019 r. (Chiny) oraz 17 grudnia 2019 r. (Belgia)

Czytaj dalej

NAWA - program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór zgłoszeń do programu im. Iwanowskiej. W ramach konkursu młodzi naukowcy mogą pozyskać środki na pokrycie kosztów wyjazdu (od 3 do 12 miesięcy) do zagranicznej jednostki naukowej. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2019 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 grudnia 2019 r. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 000 zł. Wyjazdy, finansowane w ramach konkursu, będą mogły rozpocząć się nie wcześniej niż we wrześniu 2020 r. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Profesor Jonason wśród laureatów Programu im. Ulama

Profesor Peter Karl Jonason z West Sydney University w Australii znalazł się wśród laureatów Programu im. Ulama, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Profesor Jonason w celu realizacji projektu pt. "Evolutionary Cross-cultural Research on Personality, Relationships, and Evolutionary Psychology" przyjedzie na 12 miesięcy do Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość