NCN: Ruszył nabór wniosków w konkursie Sonatina 6

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursd Sonatina 6. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2022 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursu wynosi 25 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2022 r. Czytaj dalej

Grudniowe konkursy

Photo by Mark Fletcher-Brown on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Naukowcy z UKSW z kolejnymi grantami z NCN

Grono laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki wśród pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powiększyło się o kolejne trzy osoby. Tym razem środki na prowadzenie badań naukowych pozyskały osoby z Instytutu Nauk Medycznych (dwa granty) oraz Instytutu Ekonomii i Finansów (jeden grant). Na zaplanowane badania naukowe NCN przeznaczy 147 322 zł

Czytaj dalej

Naukowcy z UKSW znów z grantami z Narodowego Centrum Nauki

fot. Biuro ds. Badań NaukowychInformujemy, że kolejni naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znaleźli się wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Tym razem środki na badania naukowe pozyskały osoby z Instytutu Nauk Fizycznych, Instytutu Archeologii oraz Instytutu Filozofii. Na zaplanowane do realizacji badania naukowe NCN przeznaczy 1 506 136 zł.

Czytaj dalej

Profesor Kotowski z grantem Nauka dla Społeczeństwa

Dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni (Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych) znalazł się wśród laureatów programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa. Na realizację projektu pt. Ryzyko decyzyjne a sędziowski aktywizm interpretacyjny Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych pozyskał 363 400 zł. 

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa wsparcie mogą uzyskać projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Gülfer ERGİN on UnsplashDo 15 lutego 2022 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2021

Photo by Science in HD on UnsplashOd 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 22 grudnia 2021 r. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu ZSUN OSF - kliknij!

Czytaj dalej

Zapowiedź konkursu sieci JPI AMR

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR zapowiada otwarcie naboru wniosków w ramach kolejnego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pt. Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID). Szacowany budżet konkursu to 16,7 mln euro. Udział polskich naukowców w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 11 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej

NCN: Kolejne granty dla UKSW

Kolejne trzy osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego znalazły się wśród laureatów konkursu Miniatura 5, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Tym razem środki na swoje badania pozyskali: dr Magdalena Katarzyna Partyka, dr Paweł Tomasz Pęczkowski oraz dr Łukasz Aleksander Mioduszewski. Na zaplanowane badania NCN przeznaczy 43 870 zł.

Czytaj dalej

Konkurs CHIST-ERA - nabór wniosków 2022

Sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 17 stycznia 2022 r. (wnioski wspólne) oraz do 24 stycznia 2022 r. (termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF). Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Photo by Romain Dancre on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Grant dla dra inż. Długońskiego

Informujemy, że dr inż. Andrzej Jerzy Długoński z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, Instytut Nauk Biologicznych znalazł się wśród lauratów konkursu Miniatura 5, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizcję swojego projektu pt. "Cmentarze historyczne - sfera sacrum czy teren zieleni? Rola cmentarzy historycznych w przestrzeni miejskiej Łodzi i Lipska w opinii użytkowników" dr inż. Długoński pozyskał 29 402 zł.

To drugi grant zdobyty przez pracownika UKSW w ramach konkursu Miniatura 5.

Czytaj dalej

Proces udzielania zamówień publicznych na UKSW - nowe zasady

Zarządzeniem Nr 113/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w UKSW wprowadzone zostały nowe zasady udzielania zamówień publicznych. Prosimy zwrócić uwagę na § 12 ust. 3 rozdziału 7 - Procedura udzielania zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy.

Czytaj dalej

NCN - szkolenie on-line dla osób z UKSW

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line, które organizuje Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie będzie przeprowadzone w dniach 12 października, 14 października i 15 października 2021 r. w godz. 10:00-13:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrowanie się wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć Państwo udział w webinarium. Czytaj dalej

Pierwszy konkurs BiodivERsA+ - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich. Termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals upływa 30 listopada 2021 r. o godz. 16:00.

Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Photo by Mari Helin on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Nabór wniosków na finansowanie badań naukowych w 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 45/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2022 do dnia 2 listopada 2021 r. godz. 23:59:59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2022 r. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną nabór wniosków prowadzony jest tylko w formie elektronicznej oraz pocztą tradycyjną. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków do programu Start 2022

Do 22 listopada 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2021 r. Czytaj dalej

NAWA: Grant dla prof. Kudyby

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) znalazł się wśród laureatów programu Promocja Języka Polskiego, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Na realizację projektu pt. "Listy Zbigniewa Herberta i Karla Dedeciusa jako generator innowacyjnych działań na rzecz popularyzacji języka i literatury polskiej w obszarze niemieckojęzycznym" prof. Kudyba pozyskał 99 999 zł. Projekt będzie realizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w międzynarodowej współpracy badawczej z Uniwersytetem Wiedeńskim. 

Czytaj dalej

NCN: Opus 22, Sonata 17, Preludium Bis 3 i Polonez Bis - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 22, Sonata 17, Preludium Bis 3 i Polonez Bis. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 Osoby, które planują realizować swoje projekty badawcze w ramach ww. konkursów, obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo poniżej.

Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość