Konkurs sieci JPI AMR 2022

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 8 marca 2022 r. do godz. 14:00. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro. Czytaj dalej

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie 2022

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz Francuską Akademią Nauk ogłosił nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie.  Nabór zgłoszeń trwa do 28 lutego 2022 r. Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie ona przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Czytaj dalej

Praca BBN w dniu 7 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względów epidemiologicznych w dniu 7 stycznia 2022 r. Biuro ds. Badań Naukowych pracuje tylko w trybie zdalnym.

Przepraszamy za problem i dziękujemy za zrozumienie.

Czytaj dalej

Nowy konkurs sieci JPND

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych, mających na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Nabór wniosków wstępnych trwa do 1 marca 2022 r.

Czytaj dalej

Perły nauki - nabór wniosków w I edycji konkursu

Photo by Tiffany Anthony on UnsplashDo 18 lutego 2022 r. godz. 16:00 Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach I edycji programu Perły Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Osoby związane z UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 31 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Photo by Clay Banks on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Dziękujemy za współpracę w 2021 r. i liczymy na owocną współpracę w 2022 r. Jednocześnie informujemy, że w dniach 23-26 grudnia 2021 r.zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Rektora UKSW, Biuro ds. Badań Naukowych będzie nieczynne. W dniach 27-31 grudnia 2021 r. Biuro ds. Badań Naukowych pracuje w zwykłych godzinach.

Czytaj dalej

Grant dla dra Szewczaka

Photo by Volkan Olmez on Unsplash

Dr Piotr Jan Szewczak z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, Instytut Matematyki znalazł się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki WAVE-UNISONO. Na realizację projektu pt. "Teoriomnogościowe aspekty selekcji topologicznych" dr Szewczak pozyskał 955 458 zł. Projekt będzie realizowany w międzynarodowej współpracy badawczej z Instytutem Matematycznym z Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii (dr Lyubomyr Zdomskyy). Sukces dra Szewczaka to kolejny grant z NCN pozyskany w ostatnich tygodniach przez osoby związane z UKSW.

Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2022 r.

Photo by Debby Hudson on Unsplash

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2022 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością jest otwarcie konkursu Miniatura 6 już 1 lutego 2022 r.. Czytaj dalej

NCN: Ruszył nabór wniosków w konkursie Sonatina 6

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursd Sonatina 6. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2022 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursu wynosi 25 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2022 r. Czytaj dalej

Grudniowe konkursy

Photo by Mark Fletcher-Brown on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Naukowcy z UKSW z kolejnymi grantami z NCN

Grono laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki wśród pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powiększyło się o kolejne trzy osoby. Tym razem środki na prowadzenie badań naukowych pozyskały osoby z Instytutu Nauk Medycznych (dwa granty) oraz Instytutu Ekonomii i Finansów (jeden grant). Na zaplanowane badania naukowe NCN przeznaczy 147 322 zł

Czytaj dalej

Naukowcy z UKSW znów z grantami z Narodowego Centrum Nauki

fot. Biuro ds. Badań NaukowychInformujemy, że kolejni naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znaleźli się wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Tym razem środki na badania naukowe pozyskały osoby z Instytutu Nauk Fizycznych, Instytutu Archeologii oraz Instytutu Filozofii. Na zaplanowane do realizacji badania naukowe NCN przeznaczy 1 506 136 zł.

Czytaj dalej

Profesor Kotowski z grantem Nauka dla Społeczeństwa

Dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni (Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych) znalazł się wśród laureatów programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa. Na realizację projektu pt. Ryzyko decyzyjne a sędziowski aktywizm interpretacyjny Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych pozyskał 363 400 zł. 

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa wsparcie mogą uzyskać projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Gülfer ERGİN on UnsplashDo 15 lutego 2022 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2021

Photo by Science in HD on UnsplashOd 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 22 grudnia 2021 r. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu ZSUN OSF - kliknij!

Czytaj dalej

Zapowiedź konkursu sieci JPI AMR

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR zapowiada otwarcie naboru wniosków w ramach kolejnego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pt. Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID). Szacowany budżet konkursu to 16,7 mln euro. Udział polskich naukowców w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 11 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej

NCN: Kolejne granty dla UKSW

Kolejne trzy osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego znalazły się wśród laureatów konkursu Miniatura 5, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Tym razem środki na swoje badania pozyskali: dr Magdalena Katarzyna Partyka, dr Paweł Tomasz Pęczkowski oraz dr Łukasz Aleksander Mioduszewski. Na zaplanowane badania NCN przeznaczy 43 870 zł.

Czytaj dalej

Konkurs CHIST-ERA - nabór wniosków 2022

Sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 17 stycznia 2022 r. (wnioski wspólne) oraz do 24 stycznia 2022 r. (termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF). Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Photo by Romain Dancre on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach