NAWA: Program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu im. Ulama. W ramach programu istnieje możliwość na pozyskanie środków na przyjazd do Polski zagranicznych naukowców. Termin naboru wniosków upływa 23 kwietnia 2019 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 10 kwietnia 2019 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2020

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2020 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2019 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2019 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze zimowych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów Etiuda 7, Sonatina 3 i Uwertura 3. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 marca 2019 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2019 r.  Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2019 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2019 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszych konkursach Preludium i Opus. Nabór wniosków w konkursie Sonata prowadzony będzie tak samo, jak w 2018 r., czyli raz do roku. Nowością są międzynarodowe konkursy. Czytaj dalej

LIDER X - planownay nabór wniosków

Od 18 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach dziewiątej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Czytaj dalej

Zimowe konkursy NCN

Od 14 grudnia 2018 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach ETIUDA 7, SONATINA 3 oraz UWERTURA 3. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2019 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2019 r. 

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 11 marca 2019 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

Grant dla ks. dra Tułowieckiego

Ksiądz dr Dariusz Tułowiecki z Wydziału Studiów nad Rodziną znalazł się w gronie laureatów konkursu Miniatura 2, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Sakrament startu czy pożegnania z Kościołem - opinie młodzieży na temat bierzmowania" dr Tułowiecki pozyskał 13 722 zł. Czytaj dalej

Diamentowy Grant VIII - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ósmej edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 220 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2019 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 stycznia 2019 r. Czytaj dalej

NAWA: Programy wymiany osobowej studentów i naukowców

NAWA zachęca serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Nabór wniosków do większości krajów trwa do 15 stycznia 2019 r. Czytaj dalej

Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Granty z NCNu dla UKSW

Informujemy, że kolejne trzy osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15 troje naukowców pozyskało łącznie 510 036 zł.

Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

NPRH: Grant dla prof. Kobylińskiego

Informujemy, że projekt pt. Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część II. Warmia Wschodnia i Natangia, którego autorem jest prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, uzyskał finansowanie w wysokości 1 346 853 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Czytaj dalej

NAWA - program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór zgłoszeń do programu im. Iwanowskiej. W ramach konkursu młodzi naukowcy mogą pozyskać środki na pokrycie kosztów wyjazdu (od 6 do 12 miesięcy) do zagranicznej jednostki naukowej. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2018 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 3 grudnia 2018 r. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

List dyrektora NCN ws. "drapieżnych czasopism" (predatory journals)

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki opublikowany został list dyrektora NCN prof. dra hab. Zbigniewa Błockiego w sprawie tzw. "drapieżnych czasopism" (predatory journals). W liście prof. Błocki informuje m.in., że w sytuacji opublikowania wyników projektu finansowanego przez NCN w czasopismach nieprzestrzegających standardów oceny eksperckiej, może być to powodem nieuznania wydatków i nierozliczenia całego projektu. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 22 października 2017 r. Czytaj dalej

NRPH: Nabór II/2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że od 25 września 2018 r. do 31 października 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nabór 2/2018). Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 19 paździenika 2018 r. Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach