NAWA: Wymiana bilateralna Chiny oraz Belgia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór w ramach bilateralnej wymiany naukowców z Chińską Republiką Ludową oraz Walonią-Brukselą (Belgia). Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski oraz Chin lub Belgii. Nabór wniosków trwa do 3 grudnia 2019 r. (Chiny) oraz 17 grudnia 2019 r. (Belgia)

Czytaj dalej

NAWA - program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór zgłoszeń do programu im. Iwanowskiej. W ramach konkursu młodzi naukowcy mogą pozyskać środki na pokrycie kosztów wyjazdu (od 3 do 12 miesięcy) do zagranicznej jednostki naukowej. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2019 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 grudnia 2019 r. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 000 zł. Wyjazdy, finansowane w ramach konkursu, będą mogły rozpocząć się nie wcześniej niż we wrześniu 2020 r. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Profesor Jonason wśród laureatów Programu im. Ulama

Profesor Peter Karl Jonason z West Sydney University w Australii znalazł się wśród laureatów Programu im. Ulama, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Profesor Jonason w celu realizacji projektu pt. "Evolutionary Cross-cultural Research on Personality, Relationships, and Evolutionary Psychology" przyjedzie na 12 miesięcy do Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 22 października 2019 r. Czytaj dalej

Opus 18, Preludium 18, Sonata 15, Preludium Bis 1 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Opus 18, Preludium 18, Sonata 15 i Preludium Bis 1. Łączny budżet wspomnianych konkursów wynosi 690 mln zł. Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2019 r. Pracowników, doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 listopada 2019 r. Czytaj dalej

Preludium Bis - nowy konkurs dla doktorantów

Narodowe Centrum Nauki razem z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej zapowiedziało otworzenie nowego konkursu dla doktorantów w szkołach doktorskich. Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu Preludium Bis będzie trwał od 16 września 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W ramach pierwszego naboru planowane jest przyznanie wsparcia dla 300 uczestników szkół doktorskich. Czytaj dalej

Utrudnienia w kontakcie z BBN

W dniu 10 września 2019 r. ze względu na dzień pracy wewnętrznej Biuro ds. Badań Naukowych jest zamknięte. Kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy z Pracownikami BBN będzie niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu od 11 września 2019 r. Czytaj dalej

NPRH 2019 - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że od 4 września 2019 r. do 31 października 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu BiodivClim

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClim Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. Nabór wniosków trwa do 5 listopada 2019 r. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czytaj dalej

Wrześniowe konursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 18 listopada 2019 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

NCBiR: Ścieżka dla Mazowsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Ścieżka dla Mazowsza, który skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego. Nabór wniosków będzie trwał od 23 sierpnia do 23 września 2019 roku (do godziny 16:00). Czytaj dalej

XI edycja konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu Innowator Mazowsza. Konkurs  ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nabór zgłoszeń w ramach konkursu będzie trwał do 19 sierpnia 2019 r. Czytaj dalej

Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 17 września 2019 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

NPRH 2019 - szczegóły naboru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało informację, że ogłoszenie konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2019 r.  planowane jest na wrzesień. Nabory wniosków będą prowadzone w ramach modułów Dziedzictwo Narodowe oraz Fundamenty. Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Grieg - termin udostępnienia wniosku

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że elektroniczna wersja formularza wniosku do konkursu Grieg udostępniona zostanie w drugiej połowie sierpnia. Jednocześnie NCN informuje, że w związku z późniejszym niż planowano terminem udostępnienia formularza, termin składania wniosków w konkursie Grieg zostanie przesunięty. Informacja o nowym terminie zostanie wskazana w komunikacie o udostępnieniu formularza wniosku Grieg. Czytaj dalej

ERC Starting Grant 2020

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant 2020. Konkurs adresowany jest do osób, które są od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora i mają pomysł na przełomowe i pionierskie badania, które będą poszerzać granice dotychczasowej wiedzy. Termin składania wniosków upływa 16 października 2019 r. Budżet konkursu wynosi 677 mln euro. Czytaj dalej

Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9 - termin udostępnienia wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że formularze do konkursów Maestro 11, Uwertura 4 oraz Sonata Bis 9 zostaną udostępnione w systemie ZSUN OSF w dniu 12 sierpnia 2019 r. Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 17 września 2019 r. Cały czas nie jest znany termin udostępnienia wniosku do konkursu Grieg.

Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach