Konkurs badawczy NBP

Narodowy Bank Polski ogłosił nabór wniosków na projekty badawcze przeznaczone do realizacji na 2014 r. Termin składania wniosków upływa 5 maja 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 20 kwietnia 2013 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanskorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2014 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2013 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 15 marca 2013 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5 oraz SONATA 5. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w pierwszej połowie kwietnia. Czytaj dalej

Nowy nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 17 kwietnia 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł.

Dni Narodowego Centrum Nauki

W dniach 8-9 maja 2013 r. w Katowicach odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki. Pierwszego dnia (środa 8 maja br.) zorganizowane będą spotkania dla wnioskodawców, którzy zamierzają aplikować w konkursach organizowanych przez NCN. Spotkania będą odbywały się z podziałem na panele tematyczne w godzinach 14:00 - 16:00 zgodnie w poniższym harmonogramem: Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Zmiana zasad konkursu SONATA

Na lutowym posiedzeniu Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o zmianie zasad konkursu SONATA. Zgodnie z nowymi warunkami wymieniony konkurs będzie ogłaszany dwa razy do roku (15 marca i 15 września), a czas trwania zgłaszanych projektów musi  wynosić od 12 do 36 miesięcy. Zlikwidowano także ograniczenia finansowe dotyczące konkursu SONATA. Najbliższe konkursy zostaną otworzone 15 marca 2013 r.

Czytaj dalej

Instrukcja do wniosków NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje dotyczące składania wniosków w ramach konkursów MAESTRO 4, HARMONIA 4, FUGA 2 i ETIUDA 1, które zostały ogłoszone 15 grudnia 2012 r. oraz konkursu SYMFONIA 1, króry został ogłoszony 15 listopada 2012 r. Nabór wniosków w tych konkursach trwa do 15 marca 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2013 r.  Czytaj dalej

Poradniki o składaniu wniosków do NCN

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi aplikowania o środki finansowe na badania do Narodowego Centrum Nauki, przygotowaliśmy dla Państwa serię poradników. Zawierają one praktyczne informacje dotyczące aplikowania o środki z NCN. Czytaj dalej

Zapis rozmów z dyrektorem NCN i przewodniczącym rady NCN

10 stycznia br. odbył się internetowy czat z dyrektorem Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzejem Jajszczykiem. Podczas blisko dwugodzinnej rozmowy poruszanych zostało wiele spraw związanych ze składaniem i realizacją wniosków w NCN. Pełną relację wideo z zapisem rozmowy znajdą Państwo klikając w ten link.

Czytaj dalej

Innowacje Społeczne - nowy konkurs NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w nowym konkursie w ramach progrmau Innowacje Społeczne. Celem programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. Termin składania wniosków upływa 28 marca 2013 r. Na terenie UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 1 marca 2013 r. Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Elektroniczne wersje wniosków do NCN

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów MAESTRO 4, HARMONIA 4, FUGA 2, SYMFONIA 1, ETIUDA 1. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 marca br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 lutego br. Czytaj dalej

Informacje o procedurach w NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej odpowiedzi na uwagi wnioskodawców. Zastrzeżenia naukowców dotyczą m.in. procedury składania wniosków, wymaganych we wniosku informacji oraz procedury oceniania wniosku. W imieniu NCN odpowiedzi udzielił jego dyrektor prof. Andrzej Jajszczyk. Plik z całą treścią odpowiedzi znajdą Państwo tutaj. Poniżej prezentujemy jej najważniejsze fragmenty. Czytaj dalej

Czat z przewodniczącym Rady NCN

10 stycznia 2013 r. w godzinach 16:00 - 18:00 odbędzie się czat z przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michałem Karońskim. Podczas czatu przewodniczący Rady NCN będzie odpowiadał na pytania związane z aktualnymi programami oferowanymi przez centrum. Dostęp do czatu i możliwości zadawania pytań można uzyskać przez poniższy link. Czytaj dalej

Broszury MNiSW i PAN

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurami "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", "Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej", które zostały wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz "Kodeks etyki pracownika naukowego" wydany przez Polską Akademię Nauk. Poniżej znajdą Państwo linki do wymienionych publikacji. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Czytaj dalej

Nowy nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 20 lutego 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Nabór wniosków w konkursie LIDER IV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu LIDER. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy rozpoczynają karierę naukowa i nie ukończyli 35-roku życia. Maksymalna kwota na dofinansowanie projektu wynosi 1,2 mln zł. Nabór wniosków trwa do 15 lutego 2013 r. Na terenie UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 stycznia 2013 r. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach