Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

MONOGRAFIE: Nowy nabór prac

Do 26 sierpnia 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Innowacyjny Młody Naukowiec - nabór wniosków

Do 30 września 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Innowator Mazowsza - Innowacyjny Młody Naukowiec. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które uzyskały go po 1 października 2010 r. i urodziły się po 1 stycznia 1974 r. Zgłaszać można swoje prace doktorskie, które zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2013 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 oraz SONATA BIS 3. Nabór wniosków będzie trwał do 16 września 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w lipcu. Czytaj dalej

Działalność statutowa: Podpisywanie umów

Informujemy, że od poniedziałku 3 czerwca 2013 r. do Biura ds. Badań Naukowych w celu podpisania umów w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, mogą zgłaszać się doktoranci i nauczyciele akademiccy z następujących wydziałów: Czytaj dalej

Działalność statutowa: Nabór wniosków

Do 17 czerwca 2013 r. trwa nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski należy składać na formularzach umieszczonych poniżej w Biurze ds. Badań Naukowych (ul. Dewajtis 5, Stary budynek, pokoje 050, 050A). Czytaj dalej

Projekty badawcze: Przypomnienie

Przypominamy, że wydatki w ramach projektów badawczych realizowanych w Biurze ds. Badań Naukowych, mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu odpowiedniego wniosku w Dziale Zamówień Publicznych.

Wydatki poniesione przed podpisaniem wniosku w Dziale Zamówień Publicznych - zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - nie będą rozliczane, a poniesione koszty zwracane.

Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - nabór wniosków

Od 20 czerwca do 31 lipca można składać wnioski w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lipca 2013 r. Czytaj dalej

Mobilność Plus: Nabór wniosków

Ministerswto Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus. Jego adresatami są młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich. W ramach konkursu finansowane są zagraniczne pobyty w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 lipca br. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 30 czerwca 2013 r. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Formy zatrudnienia we wnioskach do NCN

W ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca br. duże fragmenty wniosków należy wypełniać w języku angielskim. Dotyczy to również opisów dotyczących form zatrudniania osób zaangażowanych w realizację projektu. W celu uniknięcia niejasności, poniżej przedstawiamy możliwe do wyboru w formularzach formy zatrudniania. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 12 czerwca 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Fulbright'a

Otwarty został nabór wniosków w ramach programów organizowanych przez Fundację Fulbright'a. W ramach programów możliwe jest finansowanie prowadzenia badań naukowych na amerykańskich uczelniach wyższych dla doktorantów oraz naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych. Czytaj dalej

Nowe zasady badań ze środków na działalność statutową

Informujemy, że na mocy Zarządzenia Nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutowa. Czytaj dalej

Poradnik Rady Młodych Naukowców

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem pt. "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych", który został przygotowany przez Radę Młodych Naukowców. Poradnik adresowany jest przede wszystkim do młodych naukowców, ale mogą z niego skorzystać również doświadczeni naukowcy. Czytaj dalej

Nowy zasady zamawiania materiałów z magazynu

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z decyzją Kanclerza nr 40/2013 dotyczącą zasad korzystania z zasobów magazynowych oraz nowym drukiem zamówień na materiały z magazynu. Nowy wzór obwiązuje od poniedziałku 22 kwietnia 2013 r.  Decyzja i załączniki poniżej. Czytaj dalej

Formularze NCN

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 czerwca br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 maja br. Czytaj dalej

Nabór kandydatów do Prezydenckiego Programu Eksperckiego

Jak informuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się nabór wniosków w ramach II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego - Laboratorium Idei. Oferta skierowana jest do doktorantów, młodych doktorów oraz innych specjalistów. Nabór wniosków trwa do 10 maja 2013 r. Czytaj dalej

Broszury MNiSW: Środki dla studentów i młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dwie broszury zawierającą informacje o źródłach, z których studenci i młodzi naukowcy mogą pozyskiwać środki na prowadzenie badań naukowych. W broszurach znajdują się wskazówki dotyczące stypendiów i grantów badawcych. Zapraszamy również na naszą podstronę, gdzie informujemy o aktualnie otwartych konkursach dla młodych naukowców. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach