Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

eNgage - konkurs FNP dla popularyzatorów nauki (przedłużony nabór)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu eNgage. Konkurs adresowany jest do osób popularyzyujących naukę. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2014 r.  Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 30 maja 2014 r. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie Monografie

Do 13 czerwca 2014 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Seminarium Rady Młodych Naukowców na UKSW

Samorząd Doktorantów UKSW zaprasza na 19-ste szkoleniowo-dyskusyjne seminarium Rady Młodych Naukowców z cyklu "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbędzie się 28 kwietnia na UKSW (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. Auditorium Maximum, Aula Schumana) o godz. 11:00. Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Czytaj dalej

Nabór wniosków na badania statutowe na 2015 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2014 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - stary budynek ul. Dewajtis 5, pokoje 050 i 050A w godzinach pracy biura. Czytaj dalej

Praxis - konkurs na staże zagraniczne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach nowego konkursu Praxis. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2014 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 czerwca 2014 r. Czytaj dalej

Badania naukowe w misji i strategii UKSW

W dniu 20 marca 2014 r. Senat UKSW zatwierdził Misję i strategię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2014-2020. W dokumencie tym zawarte zostały m.in. założenia dotyczących celów Uczelni związanych z prowadzeniem innowacyjnych badań we wskazanych latach. Czytaj dalej

NCN planuje konkurs na polsko-niemieckie projekty

Narodowe Centrum Nauki poinformowało na swojej stronie internetowej, że we wrześniu 2014 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Czytaj dalej

Granty NPRH dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali dwa granty na łączną kwotę 723 600 zł. Czytaj dalej

Procedura badań statutowych na UKSW

W związku z licznymi pytaniami, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w odniesieniu do procedury dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, przygotowaliśmy schemat przedstawiający procedurę pozyskiwania środków na badania oraz realizacji i rozliczania badań. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Szkolenia z zarządzaniem zespołem badawczym od FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza doktorantów oraz pracowników jednostek naukowych na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem badawczych. Zapisy na szkolenia trwają do 31 marca 2014 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze wiosennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 7, OPUS 7, SONATA 7. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 17 czerwca 2014 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 17 maja 2014 r. Czytaj dalej

Nowe zarządzenie Rektora UKSW dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową

Informujemy, że w życie weszło Zarządzenie Nr 18/2014 Rektora UKSW z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz załącznikami do niego. Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 17 marca 2014 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 oraz SONATA 7. Nabór wniosków będzie trwał do 17 czerwca 2014 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 maja 2014 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w pierwszej połowie kwietnia. Czytaj dalej

Polsko-francuski konkurs na wymianę osobową naukowców Polonium 2015-16

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2015-16. Nabór wniosków w konkursie Polonium będzie trwał do 30 maja 2014 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 9 maja 2014 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2015 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2014 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2014 r. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Generacja Przyszłości - konkurs dla studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Generacja Przyszłości. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy są wynalazcami, konstruktorami, programistami lub innowatorami. Nabór wniosków będzie prowadzony do 24 marca 2014 r. Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 marca 2014 r. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach