Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Strategmed III - informacje o naborze wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniu 15 września 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach III edycji programu Strategmed. Termin składania wniosków w wymienionych będzie trwał przez 42 dni. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 10 października 2015 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze letnich konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 oraz SONATA BIS 5. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 września 2015 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 sierpnia 2015 r. Czytaj dalej

Diamentowy Grant dla studentki WPiA

Studentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW Natalia Maria Kalinowska znalazła się wśród laureatów konkursu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. W ramach przyznanych środków Pani Kalinowska realizowała będzie projekt pt. "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy". Czytaj dalej

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla dr Satory

Dr Magdalena Satora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazła się w gronie laureatów konkursu o Stypendium Fundacji Lanckorońskich. W ramach realizacji projektu pt. Kolacjonowanie rękopisów źródła dr Satora, wyjedzie na badania do Rzymu. Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Polonez - konkurs na staże zagranicznych naukowców w Polsce

Narodowe Centrum Nauki podało szczegółowe informacje o konkursie Polonez. Konkurs skierowany jest do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. W ramach konkursu możliwe będzie pozyskanie środków na pełnoetatowe zatrudnienie takich osób na 12 lub 24 miesiące. Czytaj dalej

NPRH: Umiędzynarodowienie - formularze dostępne w OSF

Informujemy, że w systemie OSF https://osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Umiędzynarodowienie. Nabór wniosków będzie trwał do 31 lipca 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2015 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 oraz SONATA BIS 5. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2015 r.  Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Umiędzynarodowienie

Od 25 czerwca do 31 lipca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Umiędzynarodowienie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r. Czytaj dalej

Granty NCN dla pracowników i doktorantów UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Opus 8, Preludium 8 i Sonata 8 którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali pięć grantów o łącznej wysokości 705 588,00 zł. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Nabór wniosków na badania statutowe na 2016 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2015 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - stary budynek ul. Dewajtis 5, pokoje 050 i 050A w godzinach pracy biura. Czytaj dalej

Koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki opublikowany został przewodnik dla wnioskodawców, dotyczący kosztów w projektach NCN. Publikacja NCN zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania kosztorysów we wnioskach składanych do NCN. Czytaj dalej

Top 500 Innovators - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Program adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2015 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 23 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Procedura badań statutowych na UKSW

W związku z licznymi pytaniami, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w odniesieniu do procedury dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, przygotowaliśmy schemat przedstawiający procedurę pozyskiwania środków na badania oraz realizacji i rozliczania badań. Czytaj dalej

Rozwój Sportu Akademickiego - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w konkursie o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego. Termin składania wniosków upływa 18 maja 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 6 maja 2015 r. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Rozwój

Od 8 kwietnia do 15 maja 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach modułu Rozwój Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość