Miniatura 3 - kolejna zmiana terminu rozpoczęcia naboru

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że ponownie zmianie uległ termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Miniatura. Konkurs, który pierwotnie miał rozpocząć się 1 kwietnia 2019 r., a następnie w pierwszej połowie maja 2019 r. ostatecznie ma zostać otwarty nie później niż 18 czerwca 2019 r.. Czytaj dalej

Grant dla dr Kohtamäki

Dr Natalia Michalina Kohtamäki z Wydziału Prawa i Administracji otrzymała grant z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Harmonia 10. Na realizację projektu pt. Wyzwania prawne innowacyjnych form zarządzania publicznego dr Kohtamäki pozyskała 302 400 zł. Projekt realizowany będzie we współpracy z naukowcami z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Czytaj dalej

Dyplomy dla Warszawy

Do 14 czerwca 2019 r. trwa nabór prac w ramach czwartej edycji konkursu Dyplomy dla Warszawy. Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 26 sierpnia 2019 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

Granty z NCNu dla UKSW

Informujemy, że kolejnych pięć osób związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursów Opus 16 i Preludium 16 pięcioro naukowców pozyskało łącznie 1 091 495 zł.

Czytaj dalej

NCN: Szczegóły konkursu Miniatura 3

Podczas kwietniowego posiedzenie Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła szczegółowe zasady naboru wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Miniatura. W porównaniu do poprzedniej edycji konkursu Centrum zdecydowało się na wprowadzenie kilku zmian. Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 2 grudnia 2019 r.) oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 31 października 2019 r.) We wszystkich konkursach Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków na miesiąc przed terminem PNFN. Czytaj dalej

Kwestie etyczne we wnioskach do NCN

Począwszy od ogłoszonych w dniu 15 marca 2019 r. konkursów Preludium 17 i Opus 17 Narodowe Centrum Nauki wprowadziło do swoich wniosków dział pt. Kwestie etyczne. Jego wypełnienie jest obowiązkowe podczas składania wniosków do NCN. Na stronie internetowej Centrum można znaleźć dokument w wytycznymi dla wnioskodawców w odniesieniu do kwestii etycznych. Czytaj dalej

FNP: Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do ósmego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców. Nabór zgłoszeń trwa do 9 lipca 2019 r. Czytaj dalej

Mozart 1 - dostępny formularz wniosku

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursu Mozart 1. Mozart to współorganizowany przez Narodowe Centrum Nauki międzynarodowy konkurs dwustronny na polsko-austriackie projekty badawcze. Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym. Czytaj dalej

Szkolenie - Web of Science, Journal Citation Reports, Endnote i InCites

Clarivate Analytics i Biblioteka Główna UKSW zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące wykorzystania: Web of Science, Journal Citation Reports, EndNote i InCites, do gromadzenia bibliografii oraz analizy dorobku naukowego. Szkolenie odbędzie się 20 maja 2019 r. w godz. 10:00-13:00. Czytaj dalej

OPUS 17 i PRELUDIUM 17 - formularze od 27 maja 2019 r.

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że elektroniczne wersje formularzy do konkursów Opus 17 i Preludium 17 udostępnione zostaną 27 maja 2019 r. W związku z tym anulowany zostaje uczelniany termin składania wniosków. Jednocześnie NCN poinformowało, że nie jest planowane przedłużenie terminu naboru wniosków. Wnioski będzie można składać do dnia 17 czerwca 2019 r. Czytaj dalej

Fundacja Nutricia - konkursy grantowe 2019

Fundacja Nutricia uruchomiła nabór wniosków na projekty badawcze w ramach swoich konkursów grantowych na 2019 r. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji. Są nimi ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2019 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosku do 17 czerwca 2019 r. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

19. edycja Nagród Naukowych Polityki

Tygodnik "Polityka" uuchomił nabór wniosków w ramach 19. edycji konkusu Nagród Naukowych Polityki. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał do 16 czerwca 2019 r. Czytaj dalej

Center for Leadership - nabór wniosków

W ramach Center for Leadership uruchomiony został kolejny nabór kandydatów do Leadership Academy for Poland. Program, którego celem jest przyczynienie się do rozwoju dobrego przywództwa dla Polski i świata. W programie mogą brać udział osoby do 45. roku życia z m.in. świata nauki. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do dnia 20 maja 2019 r. Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej.

Czytaj dalej

NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2019)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 18 czerwca 2019 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 3 czerwca 2019 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Czasopisma naukowe z UKSW ze wsparciem z MNiSW

Sześć czasopism naukowych wydawanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się wśród laureatów konkursu Wsparcie dla czasopism naukowych. Są to czasopisma z wydziałów: Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk Pedagogicznych oraz Prawa i Administracji. Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach