Wiosenne konkursy NCN

Od 15 marca 2016 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2016 r.  Czytaj dalej

MSCA: Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami

Do 28 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursie na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami - Research and Innovation Staff Exchange (Akcje Marii Skłodowskiej-Curie). Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 11 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Fulbrighta

Fundacja Fulbrighta uruchomiła nabór wniosków w swoich konkursach na stypendia w Stanach Zjednoczonych. Konkursu skierowane są do młodych i doświadczonych badaczy, którzy w swojej pracy badawczej planują prowadzenie badań w USA. Czytaj dalej

Środki na badania w regionie Morza Bałtyckiego

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu na projekty badawcze dotyczące regionu Morza Bałtyckiego. Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane w jednym z trzech priorytetów: potencjał innowacyjny, gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport. Pierwszy etap naboru wniosków upływa 1 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin 1 maja 2016 r. Czytaj dalej

MNiSW zapowiada zmiany w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o zmianach, które w 2016 r. zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Moduły Tradycja i Umiędzynarodowienie zastąpione zostaną przez moduły Dziedzictwo Narodowe i Uniwersalia. Moduł Rozwój przeniesiony zostanie do Narodowego Centrum Nauki. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie Powroty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach nowego konkursu Powroty. Nabór wniosków będzie trwał do 15 kwietnia 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursach First Team i Homing

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach dwóch nowych konkursów First Team oraz Homing. Nabór wniosków będzie trwał do 24 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2016 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2017 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2016 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej

Granty NPRH dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016 Moduł Uniwersalia, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali trzy granty o łącznej wysokości 1 042 443,00 zł. Czytaj dalej

Zmiany w oświadczeniach do umów o dzieło/zlecenie

W związku ze zmianą ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. UKSW ma obowiązek ustalania łącznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych dla każdego miesiąca i każdego zleceniobiorcy odrębnie.

Czytaj dalej

Nowa lokalizacja Biura ds. Badań Naukowych

Informujemy, że od dnia 9 lutego 2016 r. Biuro ds. Badań Naukowych zmieniło swoją siedzibę i obecnie znajduje się w Łączniku na poziomie+2 w pokojach 501 i 502. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursach Team i Team-Tech

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach dwóch nowych konkursów Team oraz Team-Tech. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 marca 2016 r. Czytaj dalej

Utrudnienia w kontakcie z BBN

W dniach 4.02-8.02.2016 r. (czwartek - poniedziałek) w związku z przeprowadzką Biura ds. Badań Naukowych utrudniony będzie kontakt osobisty, telefoniczny oraz mailowy z Pracownikami BBN. Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapowiedziała otwarcie naboru wniosków w pięciu nowych programów - TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. Na realizację projektów w ramach wymienionych programów, FNP przeznaczy w najbliższych latach 615 mln zł. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN w 2016 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram, zgodnie z którym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2016 r. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze zimowych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2016 r. Przypominamy, że doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2016 r. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursach Monografie, Adiustacje i Translacje

Do 15 marca 2016 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE, TRANSLACJE oraz ADIUSTACJE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość