NAWA - program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór zgłoszeń do programu im. Iwanowskiej. W ramach konkursu młodzi naukowcy mogą pozyskać środki na pokrycie kosztów wyjazdu (od 3 do 12 miesięcy) do zagranicznej jednostki naukowej. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2019 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 grudnia 2019 r. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 000 zł. Wyjazdy, finansowane w ramach konkursu, będą mogły rozpocząć się nie wcześniej niż we wrześniu 2020 r. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Profesor Jonason wśród laureatów Programu im. Ulama

Profesor Peter Karl Jonason z West Sydney University w Australii znalazł się wśród laureatów Programu im. Ulama, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Profesor Jonason w celu realizacji projektu pt. "Evolutionary Cross-cultural Research on Personality, Relationships, and Evolutionary Psychology" przyjedzie na 12 miesięcy do Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 22 października 2019 r. Czytaj dalej

Opus 18, Preludium 18, Sonata 15, Preludium Bis 1 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Opus 18, Preludium 18, Sonata 15 i Preludium Bis 1. Łączny budżet wspomnianych konkursów wynosi 690 mln zł. Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2019 r. Pracowników, doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 listopada 2019 r. Czytaj dalej

Preludium Bis - nowy konkurs dla doktorantów

Narodowe Centrum Nauki razem z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej zapowiedziało otworzenie nowego konkursu dla doktorantów w szkołach doktorskich. Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu Preludium Bis będzie trwał od 16 września 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W ramach pierwszego naboru planowane jest przyznanie wsparcia dla 300 uczestników szkół doktorskich. Czytaj dalej

Utrudnienia w kontakcie z BBN

W dniu 10 września 2019 r. ze względu na dzień pracy wewnętrznej Biuro ds. Badań Naukowych jest zamknięte. Kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy z Pracownikami BBN będzie niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu od 11 września 2019 r. Czytaj dalej

NPRH 2019 - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że od 4 września 2019 r. do 31 października 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu BiodivClim

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClim Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. Nabór wniosków trwa do 5 listopada 2019 r. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czytaj dalej

Wrześniowe konursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 18 listopada 2019 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

NCBiR: Ścieżka dla Mazowsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Ścieżka dla Mazowsza, który skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego. Nabór wniosków będzie trwał od 23 sierpnia do 23 września 2019 roku (do godziny 16:00). Czytaj dalej

XI edycja konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu Innowator Mazowsza. Konkurs  ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nabór zgłoszeń w ramach konkursu będzie trwał do 19 sierpnia 2019 r. Czytaj dalej

Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 17 września 2019 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

NPRH 2019 - szczegóły naboru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało informację, że ogłoszenie konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2019 r.  planowane jest na wrzesień. Nabory wniosków będą prowadzone w ramach modułów Dziedzictwo Narodowe oraz Fundamenty. Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Grieg - termin udostępnienia wniosku

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że elektroniczna wersja formularza wniosku do konkursu Grieg udostępniona zostanie w drugiej połowie sierpnia. Jednocześnie NCN informuje, że w związku z późniejszym niż planowano terminem udostępnienia formularza, termin składania wniosków w konkursie Grieg zostanie przesunięty. Informacja o nowym terminie zostanie wskazana w komunikacie o udostępnieniu formularza wniosku Grieg. Czytaj dalej

ERC Starting Grant 2020

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant 2020. Konkurs adresowany jest do osób, które są od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora i mają pomysł na przełomowe i pionierskie badania, które będą poszerzać granice dotychczasowej wiedzy. Termin składania wniosków upływa 16 października 2019 r. Budżet konkursu wynosi 677 mln euro. Czytaj dalej

Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9 - termin udostępnienia wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że formularze do konkursów Maestro 11, Uwertura 4 oraz Sonata Bis 9 zostaną udostępnione w systemie ZSUN OSF w dniu 12 sierpnia 2019 r. Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 17 września 2019 r. Cały czas nie jest znany termin udostępnienia wniosku do konkursu Grieg.

Czytaj dalej

ERC Synergy Grant 2020

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Synergy Grant 2020. Z wnioskami do konkursu może zgłaszać się od 2 do 4 głównych badaczy, którzy planują zrealizować przełomowy projekt badawczy, który przyczyni się do rozwoju nauki. Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2019 r. Budżet konkursu wynosi 350 mln euro. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach