FNP: Nabór wniosków w konkursach First Team, Homing i Powroty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w dniu 8 stycznia 2018 r. otworzy nabór wniosków w ramach konkursów First Team, Homing oraz Powroty. Nabór wniosków będzie trwał do 5 marca 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 lutego 2018 r. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabór wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 lutego 2018 r.  Pracowników UKSW obowiązuję wewnętrzny termin składania wniosków do  17 stycznia 2018 r.. Czytaj dalej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej.

Czytaj dalej

NPRH: Kolejny grant dla Księdza Profesora Józefa Naumowicza

Ksiądz Profesor Józef Naumowicz z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych znalazł się wśród laureatów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia 2.1. Ks. Naumowicz pozyskał 84 090,00 zł na realizację projektu pn. "Przekład na język angielski książki: J. Naumowicz, "Geneza chrześcijańskiej rachuby lat" oraz jej rewizja i aktualizacja autorska". Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2018 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2018 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszych konkursach Preludium i Opus. Nabór wniosków w konkursie Sonata prowadzony będzie tak samo, jak w 2017 r., czyli raz do roku. Czytaj dalej

Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu pn. Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców. Nabór wniosków trwa do 6 lutego 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 stycznia 2018 r. Czytaj dalej

Zimowe konkursy NCN

Od 15 grudnia 2017 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 oraz UWERTURA 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2018 r.  Czytaj dalej

Kolejne granty z NCN dla UKSW

Grono osób, które na UKSW realizują granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki powiększyło się o dwie osoby. Laureatami konkursu Miniatura 1 zostali dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) oraz dr Piotr Chybalski (WPiA). Na realizację swoich projektów otrzymali oni odpowiednio 25 256 zł oraz 6 430 zł. Czytaj dalej

LIDER IX - planownay nabór wniosków

Od 15 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach dziewiątej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Czytaj dalej

Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Badania naukowe na UKSW

Oddajemy do Państwa rąk publikację pt. "Badania naukowe na UKSW". Jej celem jest przedstawienie bogactwa i zróżnicowania prac badawczych, które prowadzone są na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jak zwraca uwagę we wstępie do publikacji ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w swoją misję wpisane ma prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w ramach programów Team

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomia nabór w ramach kolejnej edycji konkursów Team, Team-Tech, Team-Tech Core Facility, Team-Tech Core Facility Plus. Nabór wniosków będzie trwał 15 stycznia 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 6 stycznia 2018 r. Czytaj dalej

Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku. Nabór wniosków trwa do 4 grudnia 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 27 listopada 2017 r. Czytaj dalej

Diamentowy Grant VII - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w siódmej edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 220 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2018 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 5 stycznia 2018 r. Czytaj dalej

NCN: Kolejne trzy granty dla UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Preludium 13, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymały trzy granty o łącznej wysokości 165 460 zł. Czytaj dalej

Grant Miniatura dla dr Łaptaś

Dr Magdalena Łaptaś z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 1. Dr Łaptaś na zrealizowanie badań wstępnych w ramach projektu pt. "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu" otrzymała 26 082 zł. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 14 i OPUS 14. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia 2017 r. Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

Czytaj dalej

Polski wiek XX. Nowe perspektywy - projekt badawczo-wydawniczy

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zaprasza do współpracy uczonych, zainteresowanych przygotowaniem nowych prac poświęconych polskiemu doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Termin naboru zgłoszeń do udziału w projekcie upływa 31 grudnia 2017 r. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość