NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2019)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 18 czerwca 2019 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 3 czerwca 2019 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Czasopisma naukowe z UKSW ze wsparciem z MNiSW

Sześć czasopism naukowych wydawanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się wśród laureatów konkursu Wsparcie dla czasopism naukowych. Są to czasopisma z wydziałów: Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk Pedagogicznych oraz Prawa i Administracji. Czytaj dalej

Miniatura 3 - zmiana terminu rozpoczęcia naboru

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że zmianie uległ termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Miniatura. Konkurs, który pierwotnie miał rozpocząć się 1 kwietnia 2019 r., przesunięty został na pierwszą połowę maja 2019 r. Czytaj dalej

OPUS 17 i PRELUDIUM 17 - formularze nie wcześniej niż w drugiej połowie maja

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki elektroniczne formularze do konkursów Opus 17 i Preludium 17 dostępne będą nie wcześniej niż w drugiej połowie maja 2019 r. NCN późniejszy termin otwarcia możliwości składania wniosków tłumaczy pracami nad nowym wyglądem formularzy i ich funkcjonalnościami. Nabór wniosków w ww. konkursach trwa do 17 czerwca 2019 r. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 27 maja 2019 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 15 marca 2019 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17 oraz MOZART 1 (nabór w trybie ciągłym). Nabór wniosków będzie trwał do 17 czerwca 2019r . Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 maja 2019 r.  Czytaj dalej

DUN: Ponad 700 000 zł na działania na UKSW

Aż 13 działań realizowanych przez podmioty związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskało finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. Łączna kwota pozyskanych środków wynosi blisko 730 000 zł. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Naukowa Fundacja Polpharmy - konkurs na projekty badawcze

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza do udziału w XVIII edycji konkusu na finansowanie projektów badawczych. Temat tegorocznej edycji konkursu to Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii. Nabór wniosków trwa do 1 czerwca 2019 r. Czytaj dalej

Ponad 1 mln zł na badania dla dr Mynarskiej

Dr Monika Mynarska z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej znalazła się wśród laureatów konkursu Sonata Bis 8, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na stworzenie nowego zespołu badawcze i realizację swojego projektu pt. "Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych" dr Mynarska 1 019 000, 00 zł. Czytaj dalej

MNiSW: Program Dialog

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach programu Dialog. Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Naucz się zdobywać granty - edycja wiosna 2019

W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rusza kolejny cykl zajęć, dzięki którym łatwiejsze będzie pisanie i składanie wniosków o granty naukowo-badawcze. Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych chcących nauczyć się poprawnie i skutecznie pisać wnioski o granty badawcze. W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców, zajęcia będą prowadzone na obydwu uczelnianych kampusach. Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NAWA: Polskie Powroty - II edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach II edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 7 maja 2019 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 23 kwietnia 2019 r. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu im. Ulama. W ramach programu istnieje możliwość na pozyskanie środków na przyjazd do Polski zagranicznych naukowców. Termin naboru wniosków upływa 23 kwietnia 2019 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 10 kwietnia 2019 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2020

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2020 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2019 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2019 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze zimowych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów Etiuda 7, Sonatina 3 i Uwertura 3. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 marca 2019 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2019 r.  Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2019 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2019 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszych konkursach Preludium i Opus. Nabór wniosków w konkursie Sonata prowadzony będzie tak samo, jak w 2018 r., czyli raz do roku. Nowością są międzynarodowe konkursy. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach