Ponad 1,7 mln zł z NCN na badania dla dr hab. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej, prof UKSW

Dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej znalazła się wśród laureatów konkursu Sonata Bis 7, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na stworzenie nowego zespołu badawcze i realizację swojego projektu pt. "W stronę kołowego modelu narcyzmu" dr hab. Żemojtel-Piotrowska zdobyła 1 726 900, 00 zł. Czytaj dalej

Poradnik dla realizujących granty badawcze na UKSW

Oddajemy do Państwa rąk publikację pt. "Poradnik dla realizujących granty badawcze na UKSW". Powstała ona w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (m.in. Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Diamentowy Grant). Poradnik ma charakter informacyjny i nie ma mocy prawnej.

Publikacja została przygotowana w Biurze ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2019

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2019 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2018 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2018 r. Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Miniatura 2 - szczegóły naboru

Podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki ustalone zostały zasady naboru wniosków w ramach konkursu na pojedyncze działanie naukowe pn. Miniatura 2. Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie od kwietnia 2018 r. w trybie ciągłym. Na finansowanie projektów NCN przeznaczy 20 mln zł Czytaj dalej

Miniatura od NCN znów dla UKSW

Dr hab. Dorota Muszytowska znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1. Na realizację projektu pt. "Socjoretoryczne aspekty Listu Judy" dr hab. Muszytowska otrzymała 22 693 zł. To już dziesiąty grant w konkursie Miniatura 1, który zdobyli pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze zimowych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów Etiuda 6, Sonatina 2 i Uwertura 2. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 marca 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2018 r.  Czytaj dalej

Nowa lokalizacja Biura ds. Badań Naukowych

Informujemy, że od dnia 19 stycznia 2018 r. Biuro ds. Badań Naukowych zmieniło swoją siedzibę i obecnie znajduje się w Kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Budynek na poziomie +1 w pokojach 98, 99 i 101. Czytaj dalej

Utrudnienia w kontakcie z BBN

W dniach 16.01-18.01.2018 r. (wtorek - czwartek), w związku z przeprowadzką Biura ds. Badań Naukowych, utrudniony będzie kontakt osobisty, telefoniczny oraz mailowy z Pracownikami BBN. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 19 marca 2018 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

NPRH: Nabór w 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że od 15 stycznia 2018 r. do 18 marca 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2018 r. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursach First Team, Homing i Powroty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w dniu 8 stycznia 2018 r. otworzy nabór wniosków w ramach konkursów First Team, Homing oraz Powroty. Nabór wniosków będzie trwał do 5 marca 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 lutego 2018 r. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabór wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 lutego 2018 r.  Pracowników UKSW obowiązuję wewnętrzny termin składania wniosków do  17 stycznia 2018 r.. Czytaj dalej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej.

Czytaj dalej

NPRH: Kolejny grant dla Księdza Profesora Józefa Naumowicza

Ksiądz Profesor Józef Naumowicz z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych znalazł się wśród laureatów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia 2.1. Ks. Naumowicz pozyskał 84 090,00 zł na realizację projektu pn. "Przekład na język angielski książki: J. Naumowicz, "Geneza chrześcijańskiej rachuby lat" oraz jej rewizja i aktualizacja autorska". Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2018 r.

Narodowe Centrum Nauki podało harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2018 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszych konkursach Preludium i Opus. Nabór wniosków w konkursie Sonata prowadzony będzie tak samo, jak w 2017 r., czyli raz do roku. Czytaj dalej

Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu pn. Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców. Nabór wniosków trwa do 6 lutego 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 stycznia 2018 r. Czytaj dalej

Zimowe konkursy NCN

Od 15 grudnia 2017 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 oraz UWERTURA 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2018 r.  Czytaj dalej

Kolejne granty z NCN dla UKSW

Grono osób, które na UKSW realizują granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki powiększyło się o dwie osoby. Laureatami konkursu Miniatura 1 zostali dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) oraz dr Piotr Chybalski (WPiA). Na realizację swoich projektów otrzymali oni odpowiednio 25 256 zł oraz 6 430 zł. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach