Czerwcowe konkursy

Photo by Fallon Michael on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NPRH z cyklicznymi naborami wniosków

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" i naborze wniosków. Jednym z jego istotnych elementów jest ustalenie cyklicznych terminów naborów wniosków do NPRH. Jak czytamy w komunikacie "Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 – w przypadku modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2."

Czytaj dalej

NAWA: Polskie Powroty - VI edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach VI edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 25 lipca 2022 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 18 lipca 2022 r. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Iñaki del Olmo on UnsplashDo 5 września 2022 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Photo by NORTHFOLK on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2022  w dniach od 14 do 18 kwietnia 2022 r. BBN jest nieczynne.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Niemcy 2022

Photo by Stefan Widua on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-niemieckich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2022 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 21 czerwca 2022 r.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-francuską 2022

Photo by Chris Karidis on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2022 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 czerwca 2022 r.

Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Photo by Omar Al-Ghosson on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NAWA: Granty interwencyjne (nabory 2022)

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA - edycja 2022. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodową zespołów badawczych oraz mobilność międzynarodową naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata. Nabór wniosków prowadzony jest w 2022 r. w dwóch turach od 28 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.  Czytaj dalej

FNP: Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła dwa nabory w ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminach: do 29 kwietnia 2022 r. (I konkurs) oraz do 30 września 2022 r. (II konkurs). Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Czytaj dalej

Program specjalny NCN dla Ukrainy

Photo by Talha Hassan on UnsplashNarodowe Centrum Nauki od 28 marca 2022 r. w trybie ciągłym prowadzi nabór wniosków w ramach programu specjalnego dla Ukrainy. Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. W ramach konkursu możliwe będzie pozyskanie 100 000 zł na zatrudnienia naukowca na okres 12 miesięcy w polskiej jednostce naukowej. Dodatkowo w ramach wniosku możliwe jest zaplanowanie do 30 000 zł na zaplanowane do realizacji badania naukowe.

Czytaj dalej

NCN - szkolenie on-line dla osób z UKSW

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach on-line, które organizuje Narodowe Centrum Nauki. Szkolenia będą przeprowadzone w dniach 4  kwietnia (panel NZ), 5 kwietnia (panel HS) i 8 kwietnia 2022 r. (panel ST) w godz. 10:00-13:00 (każdego dnia inny panel). Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrowanie się wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć Państwo udział w webinarium. Czytaj dalej

NPRH: Grant dla ks. prof. Dariusza Sztuka

Informujemy, że projekt badawczy ks. dra hab. Dariusza Sztuka, prof. Uczelni (Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych) znalazł się wśród laureatów 10. edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Uniwersalia 2.2. Na realizację projektu pt. "Przeciw judaizantes. Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów. Przekład z oryginału greckiego, wstęp, opracowanie i wydanie w serii Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament" Ksiądz Profesor pozyskał 87 960 zł.

Czytaj dalej

Zarządzanie danymi badawczymi - bezpłatny kurs

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatny kurs pn. "Zarządzanie danymi badawczymi". Kurs adresowany jest do wszystkich chętnych - studentów, doktorantów i pracowników UKSW - którzy zajmują się prowadzeniem badań naukowych. Kurs realizowany będzie w formie zdalnej na platformie MS Teams. Jeśli chcesz złożyć dobry wniosek do Narodowego Centrum Nauki oraz przygotować się na nową rzeczywistość badawczą, którą zapowiada Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, nie możesz przegapić tego kursu. 

Czytaj dalej

NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2022)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 10 maja 2022 r. godz. 15:00 Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 maja 2022 r. Czytaj dalej

Polonez Bis 2, Opus 23, Preludium 21 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Polonez Bis 2, Opus 23 i Preludium 21. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursu wynosi 485 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2022 r. Czytaj dalej

NCN zapowiada trzecią edycję konkursu Sheng

Narodowe Centrum Nauki informuje, że od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. zaplanowany jest nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Sheng na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawcze. W zapowiadanej edycji nabór wniosków prowadzony będzie tylko w ramach wskazanych poniżej dyscyplin naukowych.

Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2023

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2023 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie oraz w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 17 maja 2022 r.   Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Photo by NORTHFOLK on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość