FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Iñaki del Olmo on UnsplashDo 5 grudnia 2022 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Photo by Marten Bjork on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Konkurs stypendialny dla naukowców i studentów z Ukrainy

W terminie do 26 sierpnia 2022 r. Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach specjalnego programu stypendialnego dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia naukowego doktora. Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Czytaj dalej

Doktor Magdalena Bober-Jankowska z grantem Nauka dla Społeczeństwa

Dr Magdalena Bober-Jankowska (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) znalazła się wśród laureatów programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa. Na realizację projektu pt. Edycja krytyczna pism zebranych błogosławionej Bolesławy Lament Pani Doktor pozyskała 493 833zł. 

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa wsparcie mogą uzyskać projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Czytaj dalej

NPRH: Grant dla prof. Przemysława Urbańczyka

Informujemy, że projekt badawczy prof. dra hab. Przemysława Urbańczyka (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii) znalazł się wśród laureatów 10. edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Dziedzictwo Narodowe. Na realizację projektu pt. "Archeologiczno-historyczne udokumentowanie dziejów mazowieckiego zamku w Liwie przez skatalogowanie, opracowanie i udostępnienie unikatowego zasobu źródeł do poznania historii Polski w XV-XVIII w" Pan Profesor pozyskał 891 525 zł.

Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Photo by Jess Bailey on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Grant dla dr Zeman-Wiśniewskiej

Photo by Secret Travel Guide on UnsplashDr Katarzyna Zeman-Wiśniewska (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii) znalazła się wśród laureatów konkursu Miniatura 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Archeologiczne badania nieinwazyjne na stanowisku Erimi-Pitharka na Cyprze" Pani Doktor pozyskała 30 800 zł. 

Przypominamy, że nabór wniosków w konkursie Miniatura prowadzony jest do dnia 31 lipca 2022 r.  Szczegóły naboru znajdą Państwo w tym wpisie - kliknij!.

Czytaj dalej

NCN: Maestro 14 i Sonata Bis 12

Od 15 czerwca 2022 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 14 i Sonata Bis 12. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2022 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 sierpnia 2022 r. 
Czytaj dalej

Praca BBN w dniu 17 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. Biuro ds. Badań Naukowych będzie nieczynne. Od 20 czerwca 2022 r. zapraszamy do kontaktu z biurem w tradycyjnych godzinach.

Przepraszamy za problem i dziękujemy za zrozumienie.

Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Photo by Fallon Michael on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NPRH z cyklicznymi naborami wniosków

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" i naborze wniosków. Jednym z jego istotnych elementów jest ustalenie cyklicznych terminów naborów wniosków do NPRH. Jak czytamy w komunikacie "Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 – w przypadku modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2."

Czytaj dalej

NAWA: Polskie Powroty - VI edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach VI edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 25 lipca 2022 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 18 lipca 2022 r. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Iñaki del Olmo on UnsplashDo 5 września 2022 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Photo by NORTHFOLK on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2022  w dniach od 14 do 18 kwietnia 2022 r. BBN jest nieczynne.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Niemcy 2022

Photo by Stefan Widua on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-niemieckich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2022 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 21 czerwca 2022 r.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-francuską 2022

Photo by Chris Karidis on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2022 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 czerwca 2022 r.

Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Photo by Omar Al-Ghosson on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NAWA: Granty interwencyjne (nabory 2022)

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA - edycja 2022. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodową zespołów badawczych oraz mobilność międzynarodową naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata. Nabór wniosków prowadzony jest w 2022 r. w dwóch turach od 28 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.  Czytaj dalej

FNP: Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła dwa nabory w ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminach: do 29 kwietnia 2022 r. (I konkurs) oraz do 30 września 2022 r. (II konkurs). Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach