Stypendia Fundacji Fulbright'a

Otwarty został nabór wniosków w ramach programów organizowanych przez Fundację Fulbright'a. W ramach programów możliwe jest finansowanie prowadzenia badań naukowych na amerykańskich uczelniach wyższych dla doktorantów oraz naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych.

Doktoranci mogą zgłaszać się do konkursu JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS 2014-2015. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy składając wniosek spełniają wszystkie wymienione kryteria:

  • są polskimi obywatelami i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
  • są uczestnikami studiów doktoranckich w polskiej uczelni;
  • w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów;
  • rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;
  • posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
  • preferowani będą kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach.

Czas trwania stypendium wynosi od 6 do 12 miesięcy. Fundacja finansuje koszty przelotu, zagospodarowania, pomocy naukowych, polisy ubezpieczeniowej oraz stypendium dla wnioskodawcy oraz ewentualnie jego rodziny. Termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2013 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej programu Junior Advanced Research Awards.


 

O stypendia mogą również ubiegać się pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych. Osoby, które chcą prowadzić własne projekty badawcze w uczelniach amerykańskich, mogą zgłaszać się do konkursu 2014-2015 FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta) oraz posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz uzyskali tytuł doktora po 2002 roku. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.

Czas trwania stypendium wynosi od 3 do 12 miesięcy.

Czas trwania stypendium wynosi od 6 do 12 miesięcy. Fundacja finansuje koszty przelotu, zagospodarowania, pomocy naukowych, polisy ubezpieczeniowej oraz stypendium dla wnioskodawcy oraz ewentualnie jego rodziny. Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2013 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej programu 2014-2015 Fulbright Advanced Research Awards.

W przypadku obu konkursów pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 10 czerwca 2013 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach