Nowe zasady badań ze środków na działalność statutową

Informujemy, że na mocy Zarządzenia Nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutowa.

Zachęcamy do zapoznania się z:

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach