Broszury MNiSW: Środki dla studentów i młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dwie broszury zawierającą informacje o źródłach, z których studenci i młodzi naukowcy mogą pozyskiwać środki na prowadzenie badań naukowych. W broszurach znajdują się wskazówki dotyczące stypendiów i grantów badawcych. Zapraszamy również na naszą podstronę, gdzie informujemy o aktualnie otwartych konkursach dla młodych naukowców.

Strona o źródłach finansowania dla młodych naukowców jest aktualizowana, gdy zostaną otwarte dotychczasowe konkursy lub pojawią się nowe.

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

Pobierz ze strony MNiSW

Co zyskali doktoranci i młodzi naukowcy

Pobierz ze strony MNiSW

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

Pobierz ze strony MNiSW

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach