Wiosenne konkursy NCN

Od 15 marca 2013 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5 oraz SONATA 5. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w pierwszej połowie kwietnia.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 5 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 5 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 5 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Przypominamy o zmianie zasad konkursu SONATA 5. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCN na 15 czerwca 2013 r. planowane jest otwarcie konkursów HARMONIA 5, MAESTRO 5 i SONATA BIS 3. Nabór wniosków w tych konkursach będzie trwał do 15 wrzreśnia 2013 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach