Nabór wniosków w konkursie LIDER IV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu LIDER. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy rozpoczynają karierę naukowa i nie ukończyli 35-roku życia. Maksymalna kwota na dofinansowanie projektu wynosi 1,2 mln zł. Nabór wniosków trwa do 15 lutego 2013 r. Na terenie UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 stycznia 2013 r.

Program adresowany jest do osób, które:

  • nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu),
  • posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu), bądź ukończone studia II stopnia,
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką”, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego; (może być nią również jednostka macierzysta),
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

Elektroniczną wersję wniosku wypełnia się na stronie Systemu Obsługi Projektów NCBiR.

Szczegółowe informacje o konkursie LIDER IV znajdą Państwo na stronie NCBiR.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach