Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

 

  • HARMONIA 4 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • MAESTRO 4 -  konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • SYMFONIA 1 - konkurs na międzydzydziedzinowe projekty badawcze które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.
  • FUGA 2 - konkurs na staże krajowe po obronie stopnia naukowego doktora;
  • ETIUDA 1 - konkurs na stypendia przeznaczone dla osób z otwartym przewodem doktorskim.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa od 15 grudnia 2012 r. do 15 marca 2013 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 lutego 2013 r.

 


 

  • LIDER IV - konkurs skierowany do młodych naukowców (osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia), którzy rozpoczynają karierę naukową (osoba nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy). W ramach konkursu można uzyskać do 1,2 mln zł finansowania

Nabór wniosków w konkursie trwa od 17 grudnia 2012 r. do 15 lutego 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 stycznia 2013 r.


  • MONOGRAFIE - program umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Do konkursu swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2013 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl.

W styczniu planowane jest także otwarcie naboru wniosków w ramach programu HOMING PLUS i POMOST. Nabór wniosków będzie trwał do 31 marca 2013 r. O rozpoczęciu naboru wniosków poinformujemy na stronie BBN. Zgodnie z informacjami FNP będzie to ostatni nabór wniosków w wymienionych konkursach.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach