Zimowy nabór wniosków w konkursach NCN

Od 15 grudnia 2012 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach HARMONIA 4, MAESTRO 4, FUGA 2 oraz ETIUDA 1. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w najbliższych tygodniach.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • HARMONIA 4 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • MAESTRO 4 - konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • FUGA 2 (staże podoktorskie) - konkurs na staże doktorskie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
  • ETIUDA 1 (stypendia doktorskie) - konkurs, w którym finansowane będą roczne stypendia dla osób z otwartym przewodem doktorskim.

Do 15 marca 2013 r. trwa także nabór wniosków w otwartym 15 listopada 2012 r. międzydziedzinowym konkursie SYMFONIA 1. Wewnętrzny termin składania wniosków w tym konkursie upływa 15 lutego 2013 r.

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCN na 15 marca 2013 r. planowane jest otwarcie konkursów PRELUDIUM 5 i OPUS 5. Nabór wniosków w tych konkursach będzie trwał do 15 czerwca 2013 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach