Opus 19, Preludium 19, Pols 1 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 19, Preludium 19 i Pols 1. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 16 czerwca 2020 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 19 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Formuła konkursu Opus została poszerzona o elementy konkursu Harmonia. Opus 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
  • PRELUDIUM 19 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • POLS 1 - celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. 

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach