Zmiany sposobów i form wydatkowania środków na badania naukowe

W związku z aktualną sytuacją, za zgodą Władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zmianie ulega forma i sposób rozliczania wydatków ponoszonych na prowadzenie badań naukowych ze środków na 2021 r. Szczegółowe informacje o zakresie wprowadzonych zmian znajdą Państwo poniżej. Wprowadzone zasady obowiązują do odwołania.

WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z BADANIAMI NAUKOWYMI

FORMULARZE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

* W odniesieniu do wydatków realizowanych z projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Diamentowy Grant, Wsparcie dla Czasopism Naukowych, Działalność Upowszechniająca Naukę, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), które są rozliczane centralnie, a nie na poziomie Instytutu, dokumenty finansowe prosimy przesyłać bezpośrednio na maila nauka@uksw.edu.pl

AKTUALIZACJA 3 sierpnia 2021 r.

Zasady odwołanie Zarządzeniem nr 99/2021 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach