BBN: Zmiana trybu pracy

Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Biurze ds. Badań Naukowych wprowadza się zmianę trybu pracy.

Obsługa interesantów zostaje ograniczona do spraw pilnych. Osoby, które chcą skontaktować się z Biurem w celu załatwienia sprawy, proszone są kontakt mailowy. Dane kontaktowe dostępne są na stronie https://bbn.uksw.edu.pl/kontakt

Zgodnie z § 4 Zarządzeniem Nr 1/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. w sparwie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 BBN pracuje w formie zdalnej.

Zmiany obowiązują do dnia odwołania Zarządzenia Nr 23/2020 Rektora UKSW oraz Zarządzenia Nr 1/2020  Kanclerza UKSW.

Aktualizacja 1.06.2020 r.

Ww. zarządzenia utraciły moc na podstawie Zarządzenia nr 39/2020

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach