UKSW: Odwołanie wybranych aktywności naukowych

Informujemy, że weszło w życie Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zgodnie z § 2 ww. Zarządzenia

  1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
  3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie gości zagranicznych.

W związku z przywołanym Zarządzeniem nr 23/2020 w Biurze ds. Badań Naukowych nie będą przyjmowane dokumenty związane z realizacją planowanych wyjazdów zagranicznych. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 2 Zarządzenia 20/2020:

Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego) powinni przez dwa kolejne tygodnie kontrolować swój stan zdrowia oraz wykonywać pracę lub naukę w domu.
W związku z powyższym delegacje realizowane do ww. krajów można rozliczać dopiero po upływie terminu wskazanego w § 2 Zarządzenia 20/2020. Dokumenty dotyczące realizacji tych wyjazdów nie będą przyjmowane w BBN przed upłynięciem ww. terminu. 


Aktualizacja 1.06.2020 r.

Ww. zarządzenie utraciło moc na podstawie Zarządzenia nr 39/2020

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach