Diamentowy Grant - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w drugiej edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2012 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 3 grudnia 2012 r.

Do programu Diamentowy Grant mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Wniosek wypełnić trzeba w systemie OSF.

W ramach projektu finansowane może być wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono niższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Wnioski w ramach programu Diamentowy Grant mogą być składane przez jednostki naukowe określone w art. 2 ust. 9 pkt a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), posiadające kategorię naukową A+, A lub B, w których wybitnie uzdolniony student lub absolwent w ramach programu Diamentowy Grant będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie w ramach programu Diamentowy Grant i - w przypadku studentów - będzie kontynuować naukę

Szczegółowe informacje o programie Diamentowy Grant znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach