Nowe zasady rozliczania delegacji zagranicznych w związku z Zarządzeniem 20/2020 Rektora UKSW

Informujemy, że zgodnie z § 2 Zarządzenia 20/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz możliwości wykonywania pracy lub nauki w domu w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa zmianie ulega sposób rozliczania delegacji zagranicznych obsługiwanych w Biurze ds. Badań Naukowych i realizowanych ze środków na badania naukowe.

Przywołany fragment Zarządzenia 20/2020 stanowi:

Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego) powinni przez dwa kolejne tygodnie kontrolować swój stan zdrowia oraz wykonywać pracę lub naukę w domu.
W związku z powyższym delegacje realizowane do ww. krajów można rozliczać dopiero po upływie terminu wskazanego w § 2 Zarządzenia 20/2020. Dokumenty dotyczące realizacji tych wyjazdów nie będą przyjmowane w BBN przed upłynięciem ww. terminu. 
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach