UKSW: Wstrzymane wyjazdy międzynarodowe

Informujemy, że opublikowane zostało Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz możliwości wykonywania pracy lub nauki w domu w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W zarządzeniu znajduje się zapis:

Wstrzymuje się do odwołania międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników.

Osoby, które na własną odpowiedzialność podejmują decyzję o ewentualnej realizacji wyjazdu, są zobowiązane do podpisania poniżej załączonego oświadczenia.

Komunikat Rektora związany z zagrożeniem koronawirusem

Oświadczenie dotyczące wyjazdów zagranicznych

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach