NPRH 2019: Przedłużenie terminu naboru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że przedłużony został termin naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nowy termin składania wniosków to 30 listopada 2019 r. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2019 r.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe obowiązują następujące obszary priorytetowe:

  • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
  • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu jest Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Szczegółowe informacje o NPRH mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.

Informacja o przedłużeniu terminu naboru na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach