NAWA: Wymiana bilateralna Chiny oraz Belgia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór w ramach bilateralnej wymiany naukowców z Chińską Republiką Ludową oraz Walonią-Brukselą (Belgia). Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski oraz Chin lub Belgii. Nabór wniosków trwa do 3 grudnia 2019 r. (Chiny) oraz 17 grudnia 2019 r. (Belgia)

Wspólne projekty badawcze we współpracy polsko-chińskiej mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

  • Nauki przyrodnicze
  • Inżynieria i technologia
  • Nauki medyczne i o zdrowiu
  • Nauki rolnicze.

W ramach składanego wniosku możliwe jest uzyskanie do 35 000 zł na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NAWA.

Wspólne projekty we współpracy polsko-belgijskiej mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. W ramach składanego wniosku możliwe jest uzyskanie do 25 000 zł na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NAWA.

Osoby zainteresowane składaniem wniosku zapraszamy do kontaktu z BBN.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach