Ogłoszenie konkursu BiodivClim

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClim Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. Nabór wniosków trwa do 5 listopada 2019 r. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach