XI edycja konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu Innowator Mazowsza. Konkurs  ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nabór zgłoszeń w ramach konkursu będzie trwał do 19 sierpnia 2019 r.

Jak informują organizatorzy konkursu za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza, urodzeni po 1 stycznia 1980 roku, z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 roku stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie Mazowsza. Przedmiotem pracy doktorskiej powinny być innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowań praktycznych. 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej innowacyjni.mazovia.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach