NPRH 2019 - szczegóły naboru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało informację, że ogłoszenie konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2019 r.  planowane jest na wrzesień. Nabory wniosków będą prowadzone w ramach modułów Dziedzictwo Narodowe oraz Fundamenty.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
  • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach