Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9 - termin udostępnienia wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że formularze do konkursów Maestro 11, Uwertura 4 oraz Sonata Bis 9 zostaną udostępnione w systemie ZSUN OSF w dniu 12 sierpnia 2019 r. Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 17 września 2019 r. Cały czas nie jest znany termin udostępnienia wniosku do konkursu Grieg.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • MAESTRO 11 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • SONATA BIS 9 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • UWERTURA 4 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach