NAWA: Wymiana bilateralna z Ukrainą

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór w ramach bilateralnej wymiany naukowców z Ukrainą. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Ukrainy. Nabór wniosków trwa do 23 września 2019 r.

Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary:

  • nowe nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.),
  • zarządzanie energią i efektywność energetyczna,
  • ekologia i zarządzanie środowiskiem,
  • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka,
  • nowe substancje i materiały,
  • nauki społeczne i humanistyczne,
  • technologie obronne.

Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć na stronie internetowej NAWA. Osoby zainteresowane składaniem wniosku zapraszamy do kontaktu z BBN.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach