Tango 4 - zapowiedź naboru

W III kwartale 2019 roku w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie ogłoszony konkurs Tango 4. Celem głównym wspólnej inicjatywy jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności:

  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Nabór i ocena wniosków będą prowadzone w trybie ciągłym z podziałem na rundy, do 30 czerwca 2020 r. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 30 mln zł.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji kierownika w projekcie TANGO 4.

Na podstawie jednego projektu bazowego dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie jednego wniosku we Wspólnym Przedsięwzięciu TANGO.

Czym jest projekt bazowy?

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach TANGO 4. Realizacja projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie Tango 4 mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN oraz stronie internetowej NCBiR.
 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach