NCN: Ruszył nabór do konkursu Miniatura 3

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Miniatura 3. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. Zgłaszane działanie naukowe może trwać do 12 miesięcy, a jego budżet musi wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 3 mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Zaplanowane we wniosku finansowanie może być przeznaczone na jedno z następujących działań naukowych:

  • badania wstępne/pilotażowe,
  • kwerenda,
  • staż naukowy,
  • wyjazd badawczy,
  • wyjazd konsultacyjny.

Osoba, która we wniosku planuje realizację działania naukowego musi spełniać następujące warunki:

  • uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę;
  • nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
  • nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków NCN lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
  • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN.

NCN podało także informację, że składany wniosek musi obejmować opis planowanego do realizacji działania naukowego zawierający: syntetyczny opis działania naukowego wraz z uzasadnieniem jego związku z projektem badawczym planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Zgłaszane działanie naukowe może trwać do 12 miesięcy, a jego budżet musi wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł.

Szczegółowe zasady konkursu Miniatura 3 zawiera Uchwała nr 50/2019 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach