NAWA: Wymiana bilateralna z Indiami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór w ramach bilateralnej wymiany naukowców z Indiami. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii. Nabór wniosków trwa do 14 sierpnia 2019 r.

Polsko-indyjskie projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

  • Nauki przyrodnicze
  • Inżynieria i technologia
  • Nauki medyczne i o zdrowiu
  • Nauki rolnicze.

Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć na stronie internetowej NAWA. Osoby zainteresowane składaniem wniosku zapraszamy do kontaktu z BBN.

Przypominamy, że NAWA prowadzi także nabór na wymianę bilateralną naukowców z Niemiec, Francji oraz Czech.