Granty z NCNu dla UKSW

Informujemy, że kolejnych pięć osób związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursów Opus 16 i Preludium 16 pięcioro naukowców pozyskało łącznie 1 091 495 zł.

Granty otrzymały następujące osoby:

  • dr hab. dr hab. Anna Ewa Zajchowska-Bołtromiuk (Wydział Nauk Humanistycznych) Henryk Bitterfeld z Brzegu i reforma obserwancka Zakonu Braci Kaznodziejów. Edycja krytyczna i opracowanie traktatu "De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorum; wartość grantu 207 364 zł; streszczenie projektu;
  • ks. dr hab. Waldemar Linke, prof. UKSW (Wydział Teologiczny) De multiplici siclo et talento hebraico Stanisława Grzepskiego (1524-1570) i De asse et partibus eius Guillaume'a Budé (1467-1540). Natura związków; wartość grantu 142 345 zł; streszczenie projektu;
  • prof. dr hab. Mirosław Wojciech Granat (Wydział Prawa i Administracji) Konstytucyjność prawa bez sądu konstytucyjnego; wartość grantu 242 986 zł; streszczenie projektu;
  • dr hab. Marek Antonii Nieznański (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) Teoria podwójnego przypominania jako nowa perspektywa w badaniach pamięci epizodycznej. Specyfika przetwarzania właściwości percepcyjnych i semantycznych; wartość grantu 400 940 zł; streszczenie projektu;
  • mgr Bartosz Marcin Gromko (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) Włoska Partia Komunistyczna wobec wydarzeń w Polsce 1980-1989; wartość grantu 97 860 zł; streszczenie projektu.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach