Kwestie etyczne we wnioskach do NCN

Począwszy od ogłoszonych w dniu 15 marca 2019 r. konkursów Preludium 17 i Opus 17 Narodowe Centrum Nauki wprowadziło do swoich wniosków dział pt. Kwestie etyczne. Jego wypełnienie jest obowiązkowe podczas składania wniosków do NCN. Na stronie internetowej Centrum można znaleźć dokument w wytycznymi dla wnioskodawców w odniesieniu do kwestii etycznych.

Jak czytamy w dokumencie:

W trosce o podnoszenie jakości badań naukowych Narodowe Centrum Nauki przygotowało formularz pt. Kwestie etyczne w badaniach naukowych, który stanowi część wniosku o finansowanie projektu badawczego. Formularz ten odnosi się do problemów etycznych, z którymi może zmierzyć się badacz w planowanych przez siebie badaniach naukowych.
Wytyczne te powstały w celu ułatwienia wnioskodawcom wypełnienia ww. formularza. Zaproponowane pytania mają charakter pomocniczy.
Formularz nie podlega ocenie punktowej, może mieć jednak wpływ na ocenę wniosku, głównie w zakresie rzetelności jego przygotowania. Informacje podane w formularzu mogą stanowić dla ekspertów dodatkowe źródło informacji o świadomości kierownika projektu zarówno w zakresie aspektów etycznych, jak i prawnych planowanych badań.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu pt. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym. Dokument mogą Państwo pobrać ze strony internetowej NCN, klikając w ten link.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach