Elektroniczne wersje wniosków do NCN

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 4, OPUS 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2, które 15 września zostały ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 listopada br.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu

  • OPUS 4 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 4 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 4 - na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • SONATA BIS 2 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Jednocześnie przypominamy, że elektroniczną wersję wniosku składanego przez Państwa do Narodowego Centrum Nauki, mogą wysyłać Państwo dopiero po otrzymaniu informacji od pracownika Biura ds. Badań Naukowych, że papierowa wersja wniosku została sprawdzona i złożone zostały pod nią niezbędne podpisy. Bez uzyskania tej informacji prosimy nie wysyłać wniosków za pomocą systemu OSF.

W celu uniknięcia błędów formalnych we wnioskach składanych przez Państwa w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki prosimy skorzystać z formularza danych jednostki oraz informacji do wniosków.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach