Szkolenie - Web of Science, Journal Citation Reports, Endnote i InCites

Clarivate Analytics i Biblioteka Główna UKSW zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące wykorzystania: Web of Science, Journal Citation Reports, EndNote i InCites, do gromadzenia bibliografii oraz analizy dorobku naukowego. Szkolenie odbędzie się 20 maja 2019 r. w godz. 10:00-13:00.

TERMIN - 20.05.2019, godz. 10.00 – 13.00. MIEJSCE - Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, Aula Muzyczna (s. 116, poziom -1). WSTĘP WOLNY!

PROGRAM

Część pierwsza 10.00 – 11.30

 • Wprowadzenie do bibliometrii. Zastosowanie bibliometrii w ocenie dorobku naukowego, narzędzia, analizy, wskaźniki
 • Web of Science – platforma, bazy, indeksy, dostępne funkcjonalności
 • Indeksy Web of Science Core Collection, zawartość bazy
 • Kryteria selekcji i proces oceny źródeł (czasopism, konferencji, książek)
 • Wskaźniki bibliometryczne stosowane w ocenie czasopism dostępne w Journal Citation Reports
 • Budowanie kwerend i sposoby wyszukiwania oraz zarządzania rezultatami
 • Zapisywanie i eksportowanie wybranych pozycji do EndNote
 • Tworzenie biblioteki EndNote
 • Zastosowanie zgromadzonej literatury w tekście pracy. Wprowadzanie przypisów. Tworzenie bibliografii pracy.
 • Formatowanie i edycja przypisów, wybór i zmiana stylu bibliograficznego
 • Wyszukiwanie czasopisma do publikacji
 • Tworzenie raportów cytowań
 • Wyszukiwanie dodatkowych cytowań w cytowanej bibliografii
 • Kreowanie profili autorskich ORCID i Researcher ID
 • Platforma recenzentów Publons.

Część druga 11.45 – 13.00

 • Wprowadzenie do narzędzia InCites Benchmark & Analytics
 • Identyfikacja i analiza działalności naukowo-badawczej oraz określanie jej efektywności w kontekście Instytucji, jednostki, autorów etc.
 • Identyfikacja i analiza dziedzin oraz poszczególnych dyscyplin działalności naukowej, instytucji i autorów
 • Współpraca naukowa i jej znaczenie
 • Analiza porównawcza, ranking uczelni i instytucji naukowych
 • Identyfikacja ekspertów wewnątrz jak i poza organizacją
 • Ocena i analiza jakości oraz wykorzystania źródeł publikacji
 • Kto finansuje badania naukowe. Struktura fundatorów.

Platforma Web of Science (wraz z zakładkami Journal Citation Reports, EndNote i InCites) znajduje się pod adresem - http://apps.webofknowledge.com/. Dostęp WYŁĄCZNIE z sieci Uczelnianej.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach