Fundacja Nutricia - konkursy grantowe 2019

Fundacja Nutricia uruchomiła nabór wniosków na projekty badawcze w ramach swoich konkursów grantowych na 2019 r. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji. Są nimi ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2019 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosku do 17 czerwca 2019 r.

Fundacja Nutricia przyznaje trzy rodzaje grantów:

  • Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
  • Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
  • Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Szczegółowe informacje o konkursach mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Fundacji Nutricia.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach