DUN: Ponad 700 000 zł na działania na UKSW

Aż 13 działań realizowanych przez podmioty związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskało finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. Łączna kwota pozyskanych środków wynosi blisko 730 000 zł.

Poniżej prezentujemy listę działań, na które pozyskane zostały środki:

 1. Zmiany w sektorze ochrony zdrowia w ujęciu prawnym, ekonomicznym i medycznym. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli praktyki (Wydział Prawa i Administracji) - 15 899,00 zł
 2. Wykłady Mistrzowskie oraz Konferencja Naukowa w ramach V edycji Social Thought Master Courses (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - 28 160,00 zł
 3. Znaczenie wartości etycznych w życiu społeczno-gospodarczym. Międzynarodowa Konferencja z socjologii ekonomicznej (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - 15 180,00 zł
 4. Metamorfozy religii i duchowości. Międzynarodowa konferencja naukowa z socjologii religii (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - 46 800,00 zł
 5. Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire. 12th Congress of International Plutarch Society (Wydzial Nauk Humanistycznych) - 50 877,00 zł
 6. Przetłumaczenie na język angielski i wydanie pierwszej polskiej socjologicznej monografii na temat klasztorów pt. "Klasztor w perspektywie socjologicznej: w poszukiwaniu nowego ujęcia", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2018 (Wydział Nauk Humanistycznych) - 31 350,00 zł
 7. Przetłumaczenie na język angielski pierwszej polskiej monografii na temat średniego platonizmu: Kazimierz Pawłowski, Alkinous i średni platonizm. Pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018 (Wydział Nauk Humanistycznych) - 41 800,00 zł
 8. Stworzenie angielskojęzycznych wersji artykułów wydanych na łamach Saeculum Christianum w latach 2015-2017 (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - 134 238,00 zł
 9. Stworzenie angielskojęzycznej wersji czasopisma "Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych" (Wydział Prawa i Administracji) - 59 840,00 zł
 10. Stworzenie anglojęzycznych wersji wybranych publikacji wydawanych w "Studia Psychologica: Theoria et praxis" w latach 2009-2017 (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - 56 100,00 zł
 11. Umiędzynarodowienie wyników badań opublikowanych w "Studia Ecologiae et Bioethicae" (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - 58 344,00 zł
 12. Stworzenie anglojęzycznych wersji wybranych publikacji wydawanych w "Studia Philosophiae Christianae (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - 56 100,00 zł
 13. Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja (Biblioteka UKSW) - 134 209,00 zł.
   
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach