Naukowa Fundacja Polpharmy - konkurs na projekty badawcze

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza do udziału w XVIII edycji konkusu na finansowanie projektów badawczych. Temat tegorocznej edycji konkursu to Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii. Nabór wniosków trwa do 1 czerwca 2019 r.

Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie od 1 marca 2019 do 1 czerwca  2019 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji:www.polpharma.pl/fundacja Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach