MNiSW: Program Dialog

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach programu Dialog. Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

Program Dialog ukierunkowany jest na wspieranie działań zmierzających do:

  • Doskonałość naukowa;
  • Nauka dla innowacyjności;
  • Humanistyka dla rozwoju.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach