NAWA: Program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu im. Ulama. W ramach programu istnieje możliwość na pozyskanie środków na przyjazd do Polski zagranicznych naukowców. Termin naboru wniosków upływa 23 kwietnia 2019 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który:

  • uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
  • nie posiada polskiego obywatelstwa,
  • co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach