Wystartował konkurs Iuventus Plus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Iuventus Plus.  Do konkursu można zgłaszać projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia, a wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). Termin składania wniosków upływa 31 października 2012 r. 

Okres realizacji zgłaszanego projketu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek należy wypełnić na stronie www.osf.opi.org.pl. Kompletny wniosek obejmuje wersję elektroniczną oraz wersję papierową. Obie wersje muszą być tożsame, a wersja papierowa podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni.

Szczegółowe informacje o programie Iuventus Plus znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach